En digital skola

Vi använder alltmer digitala hjälpmedel i vår vardag. I samband med det så ökar också behovet av digitala kunskaper. Vi förutsätter kanske att eftersom barn och unga i dag har så mycket kontakt med telefoner, surfplattor och datorer så lär de sig automatiskt att hantera dem på ett bra sätt. Fast det är inte nödvändigtvis sant.

Om ungdomar mest använder tekniken till att spela och streama film så är det också det som de lär sig. Skolverkets styrdokument tar upp vikten av att elever i grundskolan ska få en digital kompetens för att klara av fortsatta studier och arbetsliv. Enligt Svenska statistiska centralbyrån så är programmerare och systemvetare även ett område med stort anställningsbehov de kommande åren.

Digitala verktyg

Lärare bör därför använda digitala verktyg i sin undervisning för att på så sätt förbättra elevernas förutsättningar för lärande. Genom att framgå som ett gott exempel får eleverna uppleva nyttan av digitala verktyg. Både lärare och barn lär sig också att elektroniken kan användas till såväl nytta som nöje. Det finns många sätt att inkludera teknik i klassrummet, men ett sätt som gynnar lärandet samtidigt som det besparar läraren tid och även involverar hemmet är Infomentor. Det är en läroplattform som förenklar skolvardagen och underlättar planering och bedömning. Eleverna får dessutom chans till snabb och viktig återkoppling.